Esto mihi – svētdiena pirms Gavēņa laika, 

Svētdienas skola