Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika, 

Svētdienas skola