Septuagesima – trešā svētdiena pirms Gavēņa laika, 

Svētdienas skola