Svētku dievkalpojums veltīts pateicībā dievnama iesvētes dienai,

/Pēc dievkalpojuma kopīga sadraudzība/