Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem,

Svētdienas skola, 

/Pēc dievkalpojuma būs sadraudzība/