Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem,

Svētdienas skola