Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas, 

/pēc dievkalpojuma būs sadraudzība/