Oculi –Gavēņa laika trešā svētdiena, 

Svētdienas skola