Reminiscere –Gavēņa laika otrā svētdiena, 

Svētdienas skola,

/pēc dievkalpojuma būs sadraudzība/