Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika,

Svētdienas skola