“ņem vērā cilvēk, ka no pīšļiem tu esi ņemts, par pīšļiem tev atkal jāpaliek.”