Visi draudzes locekļi ir aicināti

23.oktobrī plkst. 17.30 uz draudzes kopsapulci.

Runāsim par paveikto un plānoto,

gatavosimies jaunās draudzes padomes vēlēšanām un ievēlēsim nominācijas komisiju, kurai būs jānosaka ievēlamās draudzes padomes amati, un jāaicina kandidēt balsstiesīgie un pilngadīgie draudzes locekļi, kuri ir gatavi uzņemties atbildīgu kalpošanu draudzes padomē.

Plkst. 19.00 kopā svinēsim dievkalpojumu, bet pēc tam būsim kopīgā sadraudzībā.