Kā svarīgs līdzeklis draudzes izglītošanai, informēšanai un piederības sajūtas radīšanai, regulāri tiek izdota draudzes avīze. Kārtējā numura veidošana seko baznīcas gada dažādiem notikumiem un svētkiem.