Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu

svētdienās 9:00 un ceturtdienās 18:00

Dievs ir īpaši klātesošs dievkalpojumā, kā Viņš ir apsolījis: „Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.”/Mt.18:20/

Dievs caur Savu Vārdu uzrunā draudzi. Dieva Vārds ir garīgā barība, kas ir tikpat svarīga mūsu dzīvei kā ēdiens. Dieva Vārds ir dzīvības straumes, kas baro mūsu dvēseli, rada dzīvību un ticību, izraisa pārmaiņas, dara brīnumus, dziedina brūces, izkopj raksturu, pārveido apstākļus, iepriecina, palīdz pārvarēt dzīves likstas, iedveš cerību, atraisa spēku, attīra prātu, piepilda Dieva apsolījumus fiziskajā pasaulē un garantē mūsu mūžīgo nākotni. Tuvāko dievkalpojuma laiku, lūdzu skatieties draudzes kalendārā.