Ir aizritējis vēl viens gads, un, atskatoties uz padarīto, gribu teikt paldies sociālā dienesta darbiniecēm, īpaši Ilvijai Trupavniecei par sadarbību aizvadītajā gadā. Paldies mūsu draudzes meitenēm – Ilzei Gunikai un Ievai Diekontei, kas atsaukušās šai kalpošanai diakonijas centrā un regulāri ceturtdienās dežūrē. Tāpat liels paldies visiem citiem, kas jebkādā veidā ir palīdzējuši diakonijas centra darbā gan kārtojot drēbju plauktus, tīrot telpas, pļaujot zāli apkārt diakonijas centra ēkai, utt. Nav tik būtiski, ko mēs katrs darām – mazas vai lielas lietas, sakām daudz vai maz, cieši samīļojam un sirsnīgi uzsmaidām vai vienkārši esam viens otram blakus – svarīgākais, ka mēs to visu darām no sirds.

 Šajos Ziemsvētkos es visiem novēlu piedzīvot kādu mazu brīnumu un izbaudīt svētkus kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem!

 Lai Dieva žēlastība un svētība mūs pavada arī nākamajā 2015. gadā!

 Diakonijas centrs 25.decembrī un 1. janvārī būs slēgts. Pēc šīm svētku dienām centra darba laikā būs nelielas izmaiņas. Diakonijas centrs būs atvērts ceturtdienās no plkst. 14.30 – 18.30.