„Un, kas dzirdinās vienu no šiem mazākajiem tikai ar kausu auksta ūdens mācekļa vārdā, patiesi Es jums saku: tam sava alga nezudīs.” /Mt. 10:42/

Cilvēkam nav labi palikt vienam ar savām grūtībām. Draudzē par mums aizlūdz un mēs lūdzam par citiem. Tur īstenojas apustuļa Pāvila pamācība nest citam cita nastas un vienam otru atbalstīt kopīgajā ticības svētceļojumā. Ikreiz, kad mēs kalpojam citiem, mēs kalpojam Dievam. Tas piešķir mūsu dzīvei milzīgu nozīmi un vērtību.

Diakonijas centrs atvērts  otrdienās no plkst. 14:00-17:00.

2012.gada jūlijā, sadarbībā ar Cesvaines sociālo dienestu, sāka darboties mūsu draudzes diakonijas centrs Cesvainē, Rūpnīcas ielā 6 (muižas kompleksa smēdes ēkā pretī AS „Cesvaines Piens”).

Lai apģērbs un citas nepieciešamās lietas pietiktu visiem, diakonijas centrā ir noteikta kārtība – katra persona mēnesī var saņemt vienu kasti ar humāno palīdzību. Būsim pateicīgi par labprātīgu ziedojumu vai praktisku palīdzību diakonijas centra uzturēšanas un labiekārtošanas vajadzībām. Šobrīd  jādomā par ēkas apsildīšanas iespējām, lai arī ziemā būtu iespējams ēkā uzturēties un nodrošināt iedzīvotājus ar nepieciešamo palīdzību. Uz diakonijas centru ir iespējams nest arī apģērbu un citas sadzīves lietas, kas pašiem vairs nav vajadzīgas, bet varētu noderēt kādam citam.

Izsakām lielu pateicību visiem tiem cilvēkiem, kas jau līdz šim ir brīvprātīgi palīdzējuši telpu kārtošanā un humānās palīdzības izkārtošanā, kas prasa pastāvīgu darbu un nav vienam cilvēkam paveicams. Tāpat aicinām visus humānās palīdzības saņēmējus būt saprotošiem, palīdzēt uzturēt kārtību apģērbu plauktos, kā arī novērtēt, ka visas šīs lietas mums ir sūtītas no sirds un ar vislabākajiem vēlējumiem un lūdzam izturēties pret tām ar cieņu! Lai mums sūtītās labās domas un labā griba aizskar mūsu sirdis un mudina arī mūs pašus sniegt palīdzīgu roku tuvākajiem!

Ja vēlaties ziedot apģērbu vai citas lietas, sazinieties ar diakonijas centra vadītāju Ievu Diekonti. Tel:28664010

Papildus informācija:

Diakonijas centra kārtības noteikumi

Vairāk par diakonijas darbu lasiet sadaļā – Diakonija