Cesvaines luterāņu draudzes diakonijas centrā ir notikušas dažādas pozitīvas pārmaiņas. Iepriekšējā gada nogalē par apmeklētāju veiktajiem ziedojumiem tika veikti pārkārtošanas darbi.Patiecamies visiem, kas ar savu ieguldījumu palīdzēja tam notikt. Tika sakārtota elektroinstalācija, uzbūvēti jauni plaukti un pieliktas stangas apģērbu izkāršanai. Tas nozīmē, ka atsevišķās nedēļās, kad diakonijas centrā dežūrēs vairāki brīvprātīgie, apmeklētājiem būs atvērtas vēl divas telpas. Šajās telpās būs plašāka lietotu sieviešu, vīriešu un bērnu apģērbu izvēle. Diakonijas centrs arī piedāvā palīgierīces cilvēkiem ar staigāšanas grūtībām, dažādus sadzīves priekšmetus, segas un citas lietotas preces, kuras esam saņēmuši no dažādām humānās palīdzības organizācijām un draudzēm ārzemēs. Lai palīdzība būtu pieejama katram, diakonijas centrā tiek ievērota noteikta kārtība. Katrs apmeklētājs mēnesī var saņemt vienu kasti palīdzības, par to parakstoties reģistrācijas lapā. Atsevišķas lietas ir pieejamas ierobežotā skaitā. Pateicoties Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudzes brīvprātīgajiem diakonijas darbiniekiem un Cesvaines sociālajam dienestam, palīdzība ir pieejama bez maksas. Tomēr bez finansēm nav iespējams apmaksāt humānās palīdzības transportēšanu un diakonijas centra labiekārtošanu, tādēļ aicinām katru pēc savām iespējām piedalīties šajā darbā ar ziedojumu. Savu iespēju robežās esam priecīgi palīdzēt katram, kas saskaras ar kādām grūtībām, tādēļ diakonijas centrs ir atvērts visiem, neatkarīgi no materiālā stāvokļa. Aicināts ir ikviens. Diakonijas centrs arī pieņem izdalīšanai apģērbus un citus priekšmetus, kas ir vēl labā kvalitātē, bet jums vairs nav vajadzīgi. Tie pavisam noteikti noderēs kādam citam. Gaidīsim jūs otrdienās no plkst. 14:30 līdz 18:30 Cesvainē, Rūpnīcas ielā 6 (muižas kompleksa smēdes ēkā pretī AS „Cesvaines Piens”). Plašāka informācija par Diakonijas centru atrodama lapā Diakonijas centrs.