Diakonijas centra vadītāja Astrīda Briede

Diakonijas centrs Cesvainē pirmo reizi apmeklētājiem tika atvērts pirms diviem gadiem 2012.gada 12. jūlijā. Diakonijas centra darbība notiek sadarbībā ar Cesvaines pašvaldības sociālo dienestu. Diakonijas centrā darbojas brīvprātīgi draudzes locekļi, lai tādā veidā, ziedojot savu brīvo laiku, sniegtu palīdzību Cesvaines iedzīvotājiem.

Kopš Diakonijas centra atvēršanas humāno palīdzību ir saņēmuši vairāk kā 465 cilvēki, no kuriem aptuveni 385 ir no Cesvaines novada. Pārējie apmeklētāji ir no dažādām, tuvākām un tālākām apdzīvotām vietām.

Diakonijas centrs Cesvainē pilda savas funkcijas un ir plaši apmeklēta iestāde. Apmeklētāju skaits nepārtraukti pieaug. Ja pirms diviem gadiem bija vidēji 20 cilvēki dienā, tad tagad skaits audzis līdz 75 apmeklētājiem dienā.

Diakonijas centrs Cesvainē kalpo arī kā vieta, kur iedzīvotāji ne tikai var saņemt palīdzību, bet arī var nest apģērbu, apavus un citas saimniecībā noderīgas lietas, lai atdotu citiem. Tomēr ir lūgums nest tīras, izmazgātas un nesaplēstas drēbes.

Esam ļoti pateicīgi par ziedojumiem. Lai gan tie ir pavisam nelieli (dienā vidēji 4-5 EUR), tomēr pateicoties tiem esam iegādājušies un uzstādījuši drēbju pakaramos, seguši ceļa izdevumus, kas saistīti ar humānās palīdzības piegādi, kā arī esam iegādājušies un pie dežuranta galda uzstādījuši infrasarkano staru sildītāju, lai daļēji risinātu apkures problēmu ziemas periodā.

Ņemot vērā lielo apmeklētāju skaitu un drēbju piedāvāto daudzumu, esam iecerējuši paplašināt drēbju izdales telpas. Lai tas varētu notikt, vēl jāveic durvju remonts un citi tehniski darbi.

Esam ļoti pateicīgi tiem cilvēkiem, kas atbalsta un palīdz diakonijas centra darbā un uzturēšanā. Ir gandarījums, ja varam cilvēkiem palīdzēt. Prieks, ja cilvēki to novērtē, nāk ar saviem ierosinājumiem, idejām, lai uzlabotu diakonijas centra darbu. Tomēr ir ļoti skumji, ka nākas arī dzirdēt nepamatotu kritiku. Tāpēc aicinu būt iejūtīgākiem vienam pret otru. Būt pateicīgiem, ka mums šeit Cesvainē ir tāda iespēja saņemt humāno palīdzību par brīvu, ka ir cilvēki, kas gatavi ziedot savu laiku un resursus, lai diakonijas centrs varētu darboties. Novērtēsim to, kas mums ir dots!