Rekolekcijas

1320 no 20 ierakstiem

DOŠANAS UN ZIEDOŠANAS KALPOŠANA

ievietoja Artūrs

Astrīda Briede DOŠANAS UN ZIEDOŠANAS KALPOŠANA 25.oktobrī mūsu draudzē notika rekolekcijas, uz kurām pulcējāmies vairāk kā 40 cilvēki no tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Mācītājs Jānis Bitāns priekšlasījumos pievērsa lielu uzmanību desmitās tiesas došanai un ziedošanai, liekot mums katram aizdomāties par Dieva mīlestību uz mums un mūsu attieksmi pret Dievu. Šajā svētīgajā dienā domāju, ka […]

Rekolekcijas “DOŠANAS UN ZIEDOŠANAS KALPOŠANA “

ievietoja Artūrs

Rekolekcijas Cesvaines ev. lut. draudzē sestdien, 25.oktobrī Rekolekcijas vadīs Liepājas Sv.Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Sākas ar dievkalpojumu Cesvaines baznīcā plkst. 9.00 un noslēdzas ar vakara lūgšanu plkst.18:00 Dalības maksa 10 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās pie Astrīdas Briedes (t. 26673450) vai rakstot uz e – pastu: astrida.briede@inbox.lv

Rekolekcijas

ievietoja Artūrs

BĪBELES LASĪŠANA – NO BURTA LĪDZ GARAM Kā lasīt Bībeli ne tikai ar savu prātu, bet arī ar savu sirdi un dzīvi. Rekolekcijas Cesvaines ev. lut. draudzē sestdien, 17. maijā Rekolekcijas vadīs Liepājas Sv.Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Atklāsim trīs garīgās lasīšanas avotus un teksta apceres veidus, tātad – ko un kā lasīt, […]

Rekolekcijas “Kristus “trīs” atnākšanas”

ievietoja Artūrs

Pirms jaunā Baznīcas gada iesākuma mūsu draudzē notika rekolekcijas, kurās pārdomājām par Adventa laika saturu. Bieži vien šajā laikā mēs lielu uzsvaru liekam uz Kristus pirmās atnākšanas gaidīšanu, kad mēs Ziemsvētkos pieminam Kristus dzimšanas notikumu. Tas nav nepareizi, bet tas nav vienīgais Adventa saturs. Šī laika aktuālā nozīme ir tā, ka mēs visi atrodamies laika […]

Rekolekcijas “Kristus “trīs” atnākšanas”

ievietoja Artūrs

Cesvaines ev. lut. draudzē sestdien,16. novembrī notiks rekolekcijas „Kristus “trīs” atnākšanas.” Sagaidot Adventa laiku, pievērsīsim savu uzmanību Kristus pirmās atnākšanas notikumam, kā bauslības un praviešu piepildījumam, un kādas mūsu garīgās dzīves aktualitātes no tā izriet. Otrkārt, pārdomāsim, ko nozīmē modrība un kā saprast aicinājumu – būt nomodā, sagaidot Kristus otro atnākšanu. Treškārt, tas, kas šīs […]

GARĪGĀ LASĪŠANA

ievietoja Redaktors

Sagatavoja Astrīda Briede. Viena no auglīgākajām gadsimtos pārbaudītajām svētdzīves metodēm ir rekolekcijas. 16. jūnija pēcpusdienā Lazdonas mācītājmuižā bija iespējams tādas piedzīvot, kad kopā varējām iepazīties ar vienu no atpazīstamākajām garīgās lasīšanas metodēm – Lectio Divina jeb dievišķā lasīšana. Šīs garīgās lasīšanas mērķis ir Dieva sadzirdēšana, un nonākt pie Dieva gribas dziļākas izzināšanas, kā arī nonākt […]

Rekolekcijas „Mūžības svētdienu sagaidot”

ievietoja Redaktors

Maija Zvaigzne. Cilvēks savam mūžam nevar pielikt klāt nevienu minūti, ne sekundi, ne mirkli. Tas ir Dieva varā. „Kungs, tavs vārds ir uz mūžiem, tevi piesauks audžu audzēs, jo Kungs tiesās savu tautu un par saviem kalpiem viņš apžēlosies!” /Ps.135:13,14/ Lai nebūtu jānonāk izmisumā un bezcerībā, lai cilvēkam tiktu dota cerība, ir jātic Dievam. Tāpēc […]

Rekolekcijas „Kā svinēt Lieldienu laiku”

ievietoja Redaktors

Rekolekciju dalībniece Astrīda Briede.  Ir aizritējušas trīs svētīgas dienas mūsu draudzē, kad kopā 44 kristieši no 9 draudzēm pulcējāmies kopā uz rekolekcijām, kuras vadīja Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Rekolekciju dalībniekiem bija iespēja dzirdēt lekcijas par Kristus augšāmcelšanās evaņģēlija liecībām, kā arī par „atslēgām” un veidiem, kas aktualizē un ļauj satvert Lieldienu noslēpumu […]