Kalendārs

112 no 19 ierakstiem

Draudzes padomes vēlēšanas 31.martā

ievietoja Redaktors

27. janvārī visi draudzes locekļi bija aicināti uz draudzes kopsapulci, kuras galvenais mērķis bija gatavošanās jaunās draudzes padomes vēlēšanām. Sapulces gaitā tika izveidota nominācijas komisija, kura tālāk nodarbojās ar jaunās padomes kandidātu izraudzīšanu un uzrunāšanu. Kopsapulcē šim atbildīgajam pienākumam tika izvirzīts Normunds Kārkliņš, Jānis Vanags, Artūrs Dimitrijevs, Maija Zvaigzne un mācītājs Reinis Bikše. Kopsapulcē tika […]

Vai ir iespējams palaist garām Ziemassvētkus?

ievietoja Redaktors

Draudzes mācītājs Reinis Bikše Vai ir iespējams palaist garām Ziemassvētkus? Tik ilgi tiem esam gatavojušies, un nu tie ir pienākuši. Tā vien šķiet, ka nav iespējams tos palaist garām vai nokavēt. Esam priecīgi sagaidījuši Kristus dzimšanas svētkus, kurā piedzīvojam lielāko dāvanu, kas mums tiek dota. Un tomēr…pat ja mums mājās ir Ziemassvētku eglīte, dāvanas, sagatavotas […]

Vasarsvētki – Svētā Gara nākšanas svētki

ievietoja Redaktors

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.  Šajā svētdienā mēs svinam Vasarsvētkus – Dieva Svētā […]

Kristus ir augšāmcēlies!

ievietoja Redaktors

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše „Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts – Kristus.  Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. ” /1Kor. 5:6-8/ […]

Pārdomas gavēņa laikam

ievietoja Redaktors

Palīgmācītājs Reinis Bikše Pārdomāt savu ikdienu, kas tajā ir pārlieku daudz, kas pārņem un nomāc Dieva Vārdu un neļauj tam nest augļus. Kuri ieradumi tavā dzīvē nepagodina Dievu? Jesajas grāmatā lasām: “Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda Man patīk, proti: kad atraisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu […]

Alfa Cesvainē

ievietoja Redaktors

Alfa sāksies 15. februārī un notiks katru trešdienas vakaru no plkst. 18.30 līdz 21.15. Alfā droši var piedalīties vecāki, kuriem ir mazi bērni. Kursu laikā tie tiks pieskatīti. Alfa notiks Cesvaines vidusskolā. Pēc Alfas beigšanas kursa dalībniekiem būs iespēja apmeklēt iesvētes mācības nodarbības un kristīties, iesvētīties Cesvaines ev. lut. draudzē. Kas ir Alfa? Alfa ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo […]

Kristus dzimšana

ievietoja Redaktors

Jāzeps Bikše Kristus dzimšana Vai toreiz Betlēmē nebija jāierodas lielam pūlim, varbūt pat pasaules tautām, lai sveiktu jaundzimušo pasaules Glābēju? Bet patiesība bija tāda, ka tur ieradās tikai gani un Austrumu gudrie. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, bet cik daudzi Viņu gaidīja? Cik daudzi Viņu satika? Dievs cilvēkus uzrunā […]

Gatavojoties Ziemsvētkiem

ievietoja Redaktors

Artūrs Dimitrijevs Gatavojoties Ziemsvētkiem Pamazām tuvojas tas laiks, kad varēsim ar smaidu sejā viens otram teikt: „Priecīgus Ziemsvētkus!” Šis novēlējums mums var likties pa visam pašsaprotama frāze, ko visi lietojam šajos svētkos. Bet kas padara šos Ziemsvētkus priecīgus? Vairumā ģimeņu Ziemsvētki tiek svinēti sanākot kopā pie saklāta galda, dāvinot viens otram dāvanas un skatoties kādu […]

Adventa laiks

ievietoja Artūrs

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše “Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā.  Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas.” /Lk 21:27-28/ Ar šo svētdienu iesākas Adventa laiks. Latīņu vārds adventus nozīmē atnākšana, tātad advents ir laiks, kurā mēs gaidām kāda nākšanu. Katra Adventa svētdiena […]

Reformācijas svētki

ievietoja Artūrs

2017. gadā atzīmēsim reformācijas 500 gadu dienu kopš 1517.gada 31.oktobra, kad Mārtiņš Luters piesita 95 tēzes pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm. Baznīcas vēsturē aizsākās Reformācijas notikumi, kurā deformētais tika atkal atjaunots. Reformācija savā būtībā ir atgriešanās pie Dieva Vārda un mācības, kas izriet no tā. Baznīcā laika gaitā, bija ienākušas tradīcijas, mācības, kas nesaskanēja ar […]

Kristus augšāmcelšanās

ievietoja Artūrs

Draudzes mācītājs Reinis Bikše „Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!” Kristus augšāmcelšanās vēsts atskan agrā rītā, kur tikko austošā gaisma ir pirmā lieciniece tukšajam Kristus kapam. Kristus augšāmcelšanās vēsts, tāpat kā katrs jauns rīts, atspīd pamazām līdz tiek apgaismots it viss. Katrs jaunas dienas rīts kopš Lieldienām ir piepildīts ar prieka un cerības vēsti: „Kristus ir […]

Ciešanu laiks

ievietoja Artūrs

Draudzes mācītājs Reinis Bikše Ar Judicia svētdienu esam pietuvojušies Ciešanu laikam, kas ievada Jēzus Kristus dzīves noslēgumu. Judicia nosaukums ir ņemts 43. psalma: „Tiesā mani Dievs un iztiesā taisnīgi manu lietu pret nesvētiem ļaudīm.” Psalmā izskan lūgšana pēc Dieva taisnās tiesas, un pie Kristus šī taisnā tiesa piepildās. Kristus dzīves noslēgumā aizvien pieauga Jūdu pretestība […]