Izglītība

1320 no 20 ierakstiem

Iesvētes mācību kurss jauniešiem

ievietoja Redaktors

Vasarā notiks iesvētes mācību kurss, uz kuru aicināti jaunieši, kas vēlas sagatavoties iesvētībām. Uz šo kursu tiek aicināti arī tie jaunieši, kas ir jau iesvētīti, lai atkārtotu kristīgās mācības pamatpatiesības, kā arī vairāk iepazītu Bībeli, kopā slavētu Dievu un būtu kopīgā sadraudzībā. Visu kursu ir plānots sadalīt trīs daļās. Pirmā daļa notiks no 30. jūlija […]

BĪBELES SVĒTKI 2013

ievietoja Redaktors

Svētku organizatoru vārdā Marika Šķēle. Cesvaines vidusskolā 6. aprīlī plkst.11.00 notiks Bībeles svētku 5 gadu jubileja. Šogad par Bībeles svētku moto esam izvēlējušies Jņ.14:27 „Mieru es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Prieks un pateicība Dievam, ka esam šos gadus bijuši […]

Iesvētes mācības 2012.gada nogalē

ievietoja Redaktors

Iesvētes mācību dalībniece Lūcija Ozola. Pagājušā gada 6. oktobrī sākās iesvētes mācību nodarbības. Mums kopumā bija astoņas nodarbības, kuras mēs cītīgi apmeklējām. Mani priecēja, ka bez manis ir vēl citi cilvēki, kas ir gatavi atvērt savas sirds durvis un ielaist Dievu savā sirdī. Mums visiem šīs nodarbības patika, jo mēs uzzinājām daudz ko jaunu par […]

Jauns iesvētes mācības kurss

ievietoja Redaktors

Jaunais iesvētes mācības kurss draudzē sāksies 26. janvārī plkst. 16:00. Nodarbības vadīs draudzes mācītājs Hanss Jensons, lektors Jānis Diekonts. Uz šīm nodarbībām mīļi aicināts ikviens interesents, kurš vēlas vairāk uzzināt par baznīcas mācību, bet īpaši tie, kuri vēlas kristīties, iesvētīties, kristīt bērnus, laulāties.

Rekolekcijas „Mūžības svētdienu sagaidot”

ievietoja Redaktors

Maija Zvaigzne. Cilvēks savam mūžam nevar pielikt klāt nevienu minūti, ne sekundi, ne mirkli. Tas ir Dieva varā. „Kungs, tavs vārds ir uz mūžiem, tevi piesauks audžu audzēs, jo Kungs tiesās savu tautu un par saviem kalpiem viņš apžēlosies!” /Ps.135:13,14/ Lai nebūtu jānonāk izmisumā un bezcerībā, lai cilvēkam tiktu dota cerība, ir jātic Dievam. Tāpēc […]

Intervija par studijām Lutera Akadēmijā

ievietoja Redaktors

Lutera Akadēmijai, kas ir Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas teoloģiskā mācību iestāde, jūnijs ir bijis īpašiem notikumiem bagāts mēnesis. 7.jūnijā Augstākās izglītības padome pieņēma lēmumu par LA kā augstskolas akreditāciju. Līdz šim LA sagatavoja mūsu Baznīcai mācītājus, mūziķus un draudžu izglītības darbiniekus, bet turpmāk tajā mācīties ir aicināts ikviens pilna laika pamatstudiju programmās: 1) akadēmiskajā bakalaura […]

Rekolekcijas „Kā svinēt Lieldienu laiku”

ievietoja Redaktors

Rekolekciju dalībniece Astrīda Briede.  Ir aizritējušas trīs svētīgas dienas mūsu draudzē, kad kopā 44 kristieši no 9 draudzēm pulcējāmies kopā uz rekolekcijām, kuras vadīja Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Rekolekciju dalībniekiem bija iespēja dzirdēt lekcijas par Kristus augšāmcelšanās evaņģēlija liecībām, kā arī par „atslēgām” un veidiem, kas aktualizē un ļauj satvert Lieldienu noslēpumu […]

Mūsu bagātais mantojums!

ievietoja Redaktors

Draudzes gans Hanss Jensons  Aicinu visus jūs uz Madonas iecirkņa dienu sestdien, 12. maijā Cesvaines draudzē. Tā būs kā turpinājums pagājušajā gadā Bērzaunē iesāktai tradīcijai nākt kopā, būt Madonas iecirkņa draudžu sadraudzībā. Šogad mēs runāsim par liecībām, kas nes mantojumā no iepriekšējām paaudzēm atstātās, esošās baznīcas ēkas un mācītājmuižas. Runāsim, kā tās vislabāk izmantot Baznīcas […]