Izglītība

112 no 20 ierakstiem

“Svētīgas ir tās acis, kas to redz, ko jūs redzat”

ievietoja Redaktors

Draudzes mācītājs Reinis Bikše “Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat.” /Lk. 10:23/             Ir dzirdēts, ka zināšanas atver acis un paver daudzas iespējas. Šodien pārdomāsim Jēzus teiktos vārdus saistībā ar zināšānām. Ar septembri ir iesācies jaunais mācību gads un mēs svinējām zinību dienu. No vēstures zinām, ka mācību gada sākums dažādās tautās […]

Alfa Cesvainē

ievietoja Redaktors

Alfa sāksies 15. februārī un notiks katru trešdienas vakaru no plkst. 18.30 līdz 21.15. Alfā droši var piedalīties vecāki, kuriem ir mazi bērni. Kursu laikā tie tiks pieskatīti. Alfa notiks Cesvaines vidusskolā. Pēc Alfas beigšanas kursa dalībniekiem būs iespēja apmeklēt iesvētes mācības nodarbības un kristīties, iesvētīties Cesvaines ev. lut. draudzē. Kas ir Alfa? Alfa ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo […]

Rekolekcijas “Piedošana”

ievietoja Artūrs Dimitrijevs

8.oktobrī Cesvaines ev. lut. draudzē notiks rekolekcijas. Šoreiz tēma piedošana – Ko nozīmē piedot un saņemt piedošanu? Kāds nezināms autors ir teicis: Piedošana ir mīlestības dižākā izpausme. Dievs nāk pie mums ar piedošanu un vēlas, lai mēs ikviens to saņemtu un piedzīvotu. Tā neapstājas pie mums, bet esam aicināti to nest mūsu dzīvē.Apustulis Pāvils raksta: […]

Mācīšanās

ievietoja Artūrs Dimitrijevs

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše Pirmais septembris ir pienācis un daudzi ir iesākuši jaunu mācību gadu. Kādiem tas ir satraukumu pilns pirmais skolas gads, kādi pirmo reizi dosies tālāk prom no mājām, lai studētu, kādiem no mums būs uzdevums palīdzēt mazākajiem mācībās un pat ja kādi no mums neuzsāk mācības, aizvien mēs atceramies, ka visas dzīves […]

Gana sleja

ievietoja Artūrs Dimitrijevs

„Tādēļ, kad tu atnes savu upurdāvanu pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj savu upurdāvanu altāra priekšā, ej un izlīgsti vispirms ar savu brāli un tad pienes savu upurdāvanu.”             /Mat. 5:23-24/ Kungs, Jēzus Kristus uzrunā ļaudis sacīdams: „Nedomājiet, ka Es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, […]

Alfa kurss

ievietoja Artūrs Dimitrijevs

Alfas kursa koordinatore Līga Čevere  Ir noslēdzies otrais mūsu draudzes organizētais Alfa kurss. Paldies Dievam par katru Alfas dalībnieku, ka pieņēma ielūgumu! Šīs bija ļoti īpašas 13 nedēļas. Kopā mācījāmies, smējāmies, raudājām, dziedājām, priecājāmies, lūdzām – meklējām atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem. Noslēgumā, veicot dalībnieku aptauju, aizkustināja godīgās atbildes – vairums atzina, ka pietrūks šo […]

Iesvētes mācības

ievietoja Artūrs Dimitrijevs

Iesvētes mācību dalībniece Elga Apsīte Ir lietas un vietas, ko īsti neizprotam, jo nepazīstam. Ir brīži, kad jūtamies apjukuši, lieki un nelaimīgi. Ir ceļi, kas, liekas, grūti ejami, jo ejam pirmo reizi un ar acīm ciet, pat mērķis nav skaidrs. Man laimējās – iepazinu vietu – Cesvaines evaņģēliski luterisko baznīcu. Un tiku arī līdz iesvētes […]

Ticība un zināšanas

ievietoja Artūrs Dimitrijevs

Evaņģēlists Jānis Diekonts  Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. (Psalms 111:10) Šis Bībeles pants visai bieži izskan tad, kad kristieši mēģina runāt par zināšanām un gudrību. Iespējams, ka daudzi mācītāji ir ņēmuši šo pantu par pamatu savām pārdomām mācību gadu iesākot. Tā ir brīnišķīga […]

Rekolekcijas “Kristus “trīs” atnākšanas”

ievietoja Artūrs Dimitrijevs

Cesvaines ev. lut. draudzē sestdien,16. novembrī notiks rekolekcijas „Kristus “trīs” atnākšanas.” Sagaidot Adventa laiku, pievērsīsim savu uzmanību Kristus pirmās atnākšanas notikumam, kā bauslības un praviešu piepildījumam, un kādas mūsu garīgās dzīves aktualitātes no tā izriet. Otrkārt, pārdomāsim, ko nozīmē modrība un kā saprast aicinājumu – būt nomodā, sagaidot Kristus otro atnākšanu. Treškārt, tas, kas šīs […]

Mācīšanās process

ievietoja Artūrs Dimitrijevs

 Draudzes gans Hanss Jensons Jāiesāk mācīties!  Mēs nevaram spriest par lietām, ja mēs tajās neiedziļināmies. Dažreiz es brīnos, ka cilvēki var daudz ko spriest par baznīcu un tās dzīvi, ir gatavi daudz ko norakstīt, daudz ko ieteikt, kā vajadzētu būt, nebūdami tajā visā iekšā, nemācoties pat kristīgās ticības pamatus. Ir jau gatavs un noteikts viedoklis […]

Jauniešu nometne Lazdonas mācītājmuižā

ievietoja Artūrs Dimitrijevs

Nometnes dalībniece Anta Grīnvalde Augusta pirmajās trīs nedēļās, Lazdonas mācītājmuižā, norisinājās nometne, kas vienoja jauniešus uz iesvētes mācībām. Nometnē tika aicināti piedalīties jaunieši, kas vēlās sagatavoties iesvētībām, kā arī tie, kas ir jau iesvētīti, lai atkārtotu kristīgo mācību, dziļāk iepazītu Bībeli un būtu kopīgā sadraudzībā. Lazdonas mācītājmuižā pulcējās astoņi jaunieši, kas kopā apmeklēja lekcijas, lasīja […]