Draudzes dzīve

1324 no 44 ierakstiem

Mācīšanās

ievietoja Artūrs

Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše Pirmais septembris ir pienācis un daudzi ir iesākuši jaunu mācību gadu. Kādiem tas ir satraukumu pilns pirmais skolas gads, kādi pirmo reizi dosies tālāk prom no mājām, lai studētu, kādiem no mums būs uzdevums palīdzēt mazākajiem mācībās un pat ja kādi no mums neuzsāk mācības, aizvien mēs atceramies, ka visas dzīves […]

Ticības paraugs

ievietoja Artūrs

Draudzes mācītājs Reinis Bikše Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugaities uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. ….Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu,  kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas.    / Filipiešiem […]

PASTĀVĒT

ievietoja Artūrs

Alise Dimitrijeva Savā ikdienā arvien vairāk un vairāk visapkārt mēs varam redzēt tādus cilvēkus, kuri tā vien šķiet esam akli, viņu sirdis līdzīgas ledum… Viņi dzīvo sev ērtā pasaulē un pat negrib redzēt to, kas notiek apkārt. Viņi nodarbojas ar visu, kas palīdz tiem aizmirsties, tie ir pilni egoisma, augstprātības, liekulības un katrs meklē izdevību, […]

Jauniešu aktivitātes

ievietoja Artūrs

Artūrs Dimitrijevs  Tūlīt būs vēl viens gads aizvadīts, nākamais strauji tuvojas. Aizvadītajā gadā mūsu draudzes jaunieši ir piedalījušies dažādos pasākumos gan Madonas prāvesta iecirknī, gan ārpus tā. Uzņēmāmies kalpošanu Madonas iecirkņa Draudžu dienās. Piedalījāmies History Makers rīkotajā nometnē, kur līdz ar mums piedalījās aptuveni 500 kristīgi jaunieši no dažādām konfesijām. Uzņēmām jauniešus no citām draudzēm […]

Svētdienas skolas aktivitātes

ievietoja Artūrs

Līga Čevere                  Adventa trešajā svētdienā, kā jau ierasts, mūsu svētdienas skolas bērni devās uz Cesvaines pansionātu. Zināms, ka svētku dienās sociālajā centrā ir daudz apmeklētāju, turp devāmies laicīgi, lai stāstītu par gaidāmo priekpilno vēsti mums visiem. Skolotāja Ilze ar bērniem sagatavoja priekšnesumu – dzejolīšus, Ieva un Antra palīdzēja ar dziedāšanu, katram tika uzdāvināta papīra […]

Kā dzirdēt Dieva balsi?

ievietoja Artūrs

Marta Bikše Sestdien, 21. novembrī Cesvaines draudzes baznīcā aizvadījām rekolekcijas, kuras vadīja Liepājas Sv.Annas, Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila, Ziemupes draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Kā dzirdēt Dieva balsi? Cilvēka dvēsele ir kā kristiete, kas meklē Dievu, kamēr atrod un tikai tad ir mierā. Cilvēki meklē savu identitāti un bieži vien meklējot to caur dažādām reliģijām un filozofijām, nonākot […]

Draudzes kopsapulce

ievietoja Artūrs

23.oktobrī mūsu draudzē notika kopsapulce. Iesākumā mācītājs Hanss Jensons klātesošajiem sniedza informāciju par draudzes statistiku, finansiālo stāvokli, naudas apgrozījumu 2014. gadā. Pēc tam mācītājs Reinis Bikše sniedza ieskatu nākotnē, kur priekšā mums stāv jaunās draudzes padomes vēlēšanas. Ir iecerēts darbs pie draudzes vīzijas, izvērtējot draudzes darbu, jo tas mums palīdzētu skaidrāk ieraudzīt visu to, kas […]

Draudzes kopsapulce

ievietoja Artūrs

Visi draudzes locekļi ir aicināti 23.oktobrī plkst. 17.30 uz draudzes kopsapulci. Runāsim par paveikto un plānoto, gatavosimies jaunās draudzes padomes vēlēšanām un ievēlēsim nominācijas komisiju, kurai būs jānosaka ievēlamās draudzes padomes amati, un jāaicina kandidēt balsstiesīgie un pilngadīgie draudzes locekļi, kuri ir gatavi uzņemties atbildīgu kalpošanu draudzes padomē. Plkst. 19.00 kopā svinēsim dievkalpojumu, bet pēc […]

Garīdznieku maiņa

ievietoja Artūrs

Ir gaidāmas pārmaiņas iecirknī, kas skar arī Cesvaines draudzi. Mācītājs Guntis Želvis š.g. 1.jūnijā noslēdza kalpošanu Lubānas un Liezēres draudzēs. Sarunās ar Arhibīskapu par izveidojušos situāciju vienojāmies ar evaņģēlistu Reini Bikši, ka pēc sekmīgi nokārtotā ordinācijas eksāmena Arhibīskaps viņu norīkotu uz Lubānas un Cesvaines draudzēm ar š.g. 1.oktobri. Savukārt es tiktu atbrīvots no kalpošanas Cesvaines […]

Rekolekcijas “Ģimene – mazā baznīca”

ievietoja Artūrs

Astrīda Briede “Ģimene – mazā baznīca” 25. aprīlī mūsu baznīcā notika kārtējās rekolekcijas par ģimenes tematiku. Pēdējā laikā sabiedrībā aktuālas ir diskusijas par ģimeni, laulību. Baznīcai šī tematika ir ļoti svarīga un nozīmīga, lai gan ir sabiedrības daļa, kam laulība un stipra ģimene nav vērtība. Diemžēl tas ir laika gars, kurā mēs atrodamies. Tāpēc šoreiz […]

Rekolekcijas

ievietoja Artūrs

Aicinām piedalīties rekolekcijās Cesvaines baznīcā 25.aprīlī “Mazā baznīca – ģimene”. Lektors Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Runāsim par tēmām: *Bērni, paklausība un vecāku godāšana. *Vecāki, mīlestība un audzināšana dievbijībā. *Ko nozīmē, kad lielākais svētī mazāko? *Savstarpējās garīgās rūpes ģimenē.   Dalības maksa 10 eiro. Lai piedalītos rekolekcijās, nepieciešama dalībnieku pieteikšanās pie […]

Alfa kurss

ievietoja Artūrs

Alfas kursa koordinatore Līga Čevere  Ir noslēdzies otrais mūsu draudzes organizētais Alfa kurss. Paldies Dievam par katru Alfas dalībnieku, ka pieņēma ielūgumu! Šīs bija ļoti īpašas 13 nedēļas. Kopā mācījāmies, smējāmies, raudājām, dziedājām, priecājāmies, lūdzām – meklējām atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem. Noslēgumā, veicot dalībnieku aptauju, aizkustināja godīgās atbildes – vairums atzina, ka pietrūks šo […]