Baznīcā ir grāmatu galds, kur iegādāties garīgo literatūru lasīšanai un dāvināšanai. Garīgā literatūra ir pieejama arī draudzes bibliotēkā.