Cesvaines vidusskolā 14.aprīlī plkst.10:30 notiks tradicionālie Bībeles svētki.

Šajā gadā Bībeles svētku tēma būs „Labais gans”. Mūsu draudzes bērni, jaunieši un viņu ģimenes tiek mīļi aicināti apmeklēt šos svētkus. Svētku organizēšanā piedalās dažādu konfesiju Svētdienas skolu vadītāji un kristīgie skolotāji.

Svētkos paredzēts veidot bērnu slavēšanas kori (no 4 gadu vecuma – 18). Ļoti gaidīsim visus bērnus un jauniešus piedalīties kopīgajā korī.

Kora kopmēģinājums paredzēts 12. aprīlī, (ceturtdienā) plkst.1700 un 14. aprīlī plkst 900 Cesvaines vidusskolā.

Vēlams pirms tam internetā atrast un pamācīties dziesmas:

1. Nāciet visi Dievu slavēsim,

2. No māla veidots es,

3. Žēlastība tā jau līst…

4. Es esmu labais gans (mācīsimies uz vietas)

5. Maziņš jēriņš esmu es (mazajiem bērniem) var atrast norādītajā adresē http://www.youtube.com/watch?v=Rbyt8IF_wdQ

Mazajiem bērniem mēģinājums 14.aprīlī 930. Svētkos dziesmu vārdi būs redzami uz sienas.

Lūdzam atsaukties cilvēkus no mūsu draudzes, kuri varētu darboties ar bērnu grupām, var iesaistīties arī jaunieši (grupu darbam ir izstrādāta aptuvena nodarbības gaita). Grupu darbu vadītājiem tikšanās Cesvaines vidusskolā 10. aprīlī plkst. 1730.

Svētkos paredzēts zīmējumu un radošo darbu konkurss par tēmu „Labais gans”. Var izmantot Jņ.10:11 un Lk.15:1-7. Darbus var nodot mūsu draudzē Svētdienas skolas skolotājām.

Lūdzam pieteikties līdz 10. aprīlim mūsu draudzē pie Līgas Čeveres.