Jau  4 gadus pie paziņojumu dēļiem varējām manīt afišas, kas vēsta par BĪBELES SVĒTKIEM!  Šis ikgadējais notikums – Bībeles svētki – ir starpkonfesionāls pasākums, kas pulcē bērnus un jauniešus no Cesvaines, Madonas, Vestienas, Barkavas, Liezēres, u.c.

Katru gadu bērni iepazīst lielo Dieva mīlestību no dažādiem aspektiem. Dievs ir mīlestība, stāsts par pazudušā dēla atgriešanos, Jēzus apklusina vētru – šie notikumi tika pārrunāti un pārdomāti iepriekšējos gados. Šogad – stāsts par pazudušo avi, kuru meklē un atrod Labais gans.

Svētki iesākās ar kopkora un Liezēres ansambļa uzstāšanos, kā arī ar aitiņas Cecīlijas ierašanos pēc multfilmas par pazudušo avi noskatīšanās. Aitiņa Cecīlija iepazīstināja ar sevi un iepazinās ar visiem bērniem, un aicināja bērnus doties uz svētdienas skolas nodarbību. Nodarbībā tika pārrunāts notikums par pazudušo avi no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas (15:4-6), kā arī tika pārrunāts Jāņa evaņģēlija10. nodaļas 11. pants : ”Es esmu Labais gans. Labais gans atdod dzīvību par savām avīm”.

Pēc pusdienām – sportiskas aktivitātes!  Lielu prieku bērniem sagādāja stafete ar kontrolpunktu meklēšanu garajos skolas gaiteņos. Uzdevumi kontrolpunktos – atrast Rakstos atbildi uz jautājumu – ar ko tiek salīdzināta Bībele – Dieva Vārds. Dzīvības maize, abpusgriezīgs zobens, gaisma, medus, garīgais tīrais piens, uguns, veseris, kas sagrauj klintis, spogulis – tādas atbildes atrada bērni.

Svētku izskaņā iespēja piedalīties slavēšanas kopkorī un svētības vārdi, ko katrs saņēma dodoties mājās.

Visapkārt, kur vien paskaties – pretī  mirdzoši, priecīgi, ieinteresēti bērnu skatieni! Pāri visam – atziņa par Dieva klātbūtni, prieks par iespēju būt klāt un ņemt dalību, kalpot šajos svētkos!

Sirsnīgs paldies Dainai, Baibai, Cesvaines vidusskolas pavārītēm, skolotājiem un visiem darbiniekiem, jo īpaši jauniešiem par kalpošanu. Bez jums svētki neizdotos!

 

Svētdienas skolas skolotājas – Līga, Lilita, Alla, Antra, Regīna