Svētku organizatoru vārdā Marika Šķēle.

Cesvaines vidusskolā 6. aprīlī plkst.11.00 notiks Bībeles svētku 5 gadu jubileja. Šogad par Bībeles svētku moto esam izvēlējušies Jņ.14:27 „Mieru es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Prieks un pateicība Dievam, ka esam šos gadus bijuši kopā- dažādu konfesiju un vecumu kristieši. Esam iepazinuši un pieņēmuši patiesā mīlestībā viens otru, mācījušies viens no otra un rādījuši kristīgu piemēru bērniem – mūsu nākotnei.

Šī gada svētkos esam ieplānojuši dažādus pasākumus visām vecuma grupām. Slavēšanu vadīs Valdis Indrišonoks. Jauniešiem paredzēta lekcija par atkarībām, kuru vadīs Betlēmes žēlsirdības mājas puiši. Pieaugušajiem notiks lekcija ” Garīgā cīņa’’, kuru vadīs Valdis Indrišonoks. Bērni zālē varēs baudīt Gulbenes katoļu draudzes izrādi” Ronja – laupītāja meita” un noslēgumā ar savu programmu visus priecēs kristīgie klauni „Mirabilibus” no Rīgas.

Lai 5 gadu jubilejas svētki varētu izdoties, un mēs varētu atmaksāt visus nepieciešamos izdevumus, lūdzam arī jūsu draudzes finansiālu atbalstu jūsu iespēju robežās (līdz 30 latiem). Lai šī maksa nebūtu šķērslis jūsu dalībai, lūdzu zvanīt Marikai – mājas tel.64852194, mob.26249925 un noskaidrot interesējošos jautājumus. Svētku dalībniekiem paredzētas pusdienas, kuru izmaksas ir 0,50 Ls (lūdzu pieteikt ēdāju skaitu divas dienas iepriekš). Līdzdalības maksa plānotajiem pasākumiem katram dalībniekam 0,50 Ls.

Bībeles svētku programma 06.04.2013.

11.00 – 11.40 Svētku atklāšana. Valdis Indrišonoks.

11.40 – 12.25 Jauniešiem no 14 g. lekcija – liecība par atkarībām.

Bērniem izrāde zālē “Ronja-laupītāja meita”

Pieaugušajiem lekcija “Garīgā cīņa” – Valdis Indrišonoks.

12.30 Pusdienas.

13.00 – 13.50 Darbnīcas.

13.50 Kristīgo klaunu „Mirabilibus” izrāde.

14.30 Noslēgums – V.Indrišonoks.