„Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums.” /Sal.pam. 1:7/

Bībeles stundas un sarunas par dzīvi un ticību ir iespēja labāk iepazīt Bībeli un saprast, kas ir paslēpies aiz daudziem neizprotamiem vārdiem un jēdzieniem. Tā ir iespēja lasīt Bībeli, lūgt Dievu un būt sadraudzībā ar citiem brāļiem un māsām. Tā ir iespēja uzdot jautājumus mācītājam par neskaidro un nesaprotamo.

Lai uzzinātu tuvāko datumu un laiku,, kad notiks nākošā Bībeles stunda, lūdzu ieskatieties draudzes kalendārā.