Evaņģēlists Jānis Diekonts

Kas bija tas, kas jums visvairāk deva spēku ticības dzīvē un patiešām iznesa cauri lielām cīņām un pārbaudījumiem? Kas bija tas, kas neļāva cerībai pilnīgi izdzist reizēm skarbās dzīves realitātes priekšā? Kas ir tas, kas spēj pārvarēt pat lielāko pārbaudījumu – skarbo nāves pieredzi? Tie ir Dieva apsolījumi. Viņa paša teiktie vārdi, kuriem mūsu sirds var pieķerties jebkurā brīdī. Gan tad, kad dzīvē saņemam daudz svētības, gan tad, kad esam grūtībās. Dieva teiktais paliek un tas dod vairāk spēka kā jebkas cits. Tas, kāds Dievs ir, ko Viņš dara un kā ir mums sastopams, ir mūsu īstais dzīvības avots. Mēs līdz galam vēl nesaprotam, kā Dieva teiktais mūsos darbojas, bet pavisam skaidri varam teikt, ka tas ir kas vairāk par vienkāršu zināšanu. Svētais Gars darbojas un nāk caur Dieva vārdiem un nekā citādi. Ar Savu vārdu Dievs dod ticību, cerību un mīlestību – to, kas mums patiesi vajadzīgs. Tas nozīmē, ka mums ar to jādarbojas, jāklausās, jārunā, jāpārdomā un jādzīvo. Un tas nozīmē būt paša Jēzus tuvumā un atklāt, ka Viņš mūs mīl vairāk, kā kā mēs domājām. Bībeles studijas ir paredzētas kopīgai Bībeles lasīšanai un dziļākai izpratnei. Taču to galvenais uzdevums ir mūs nolikt pie paša Dieva kājām, lai uzmanīgi klausītos to, ko Viņš saka par mani tagad un šeit un censtos to saprast.

Līdzīgi tas ir ar lūgšanām. Ja klausāmies Dieva teikto, tad nevaram vairs aiziet neatbildējuši. Ja tā rīkojamies starp cilvēkiem, tad tiekam uzskatīti par nepieklājīgiem. Dievs mūs ir uzrunājis un apsolījis ļoti lielas lietas. Viņš mūs ir kristījis un saucis par saviem. Viņš ir dāvinājis mums visspēcīgāko lūgšanas veidu – lūgšanu Jēzus vārdā. Kristietim ir privilēģija lūgt Jēzus Kristus vārdā un tikt sava debesu Tēva uzklausītam.

Mūsu Tēvs mums ir devis vairākas labas dāvanas. Viņš mums ir devis savus apsolījumus. Viņš mums ir devis lūgšanu, kuru ir solījis uzklausīt. Aicinu katru izmantot šīs dāvanas, kuras esam gluži nepelnīti saņēmuši. Draudzes notikumu kalendārā jūs atradīsiet īpašus laikus, kad nāksim kopā uz Bībeles studijām un lūgšanām mūsu dievnamā. Nepalaidiet tos garām! Lai Dievs dod spēku un sirdi, kas seko līdzi Kristus ceļam cauri ciešanu laikam un ar prieku sagaidīt Augšāmcelšanos.