Alfas kursa koordinatore Līga Čevere

 Ir noslēdzies otrais mūsu draudzes organizētais Alfa kurss. Paldies Dievam par katru Alfas dalībnieku, ka pieņēma ielūgumu! Šīs bija ļoti īpašas 13 nedēļas. Kopā mācījāmies, smējāmies, raudājām, dziedājām, priecājāmies, lūdzām – meklējām atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem. Noslēgumā, veicot dalībnieku aptauju, aizkustināja godīgās atbildes – vairums atzina, ka pietrūks šo trešdienu, ka nākamajā Alfa kursā labprāt piedalīsies vēlreiz kā dalībnieki vai kalpotāji. Kāds dalībnieks atzina, ka gaidījis katru nākamo tikšanos, lai izbaudītu kopības sajūtu, sarunas, lai iepazītos tuvāk. Priecājās par gūto mieru un izpratni ticības jautājumos. Cita dalībniece izteica pateicību savai mazās grupiņas vadītājai Ievai par izsmeļošajām atbildēm un interesantajām diskusijām pēc lekcijām. Īpaši uzrunāja atbilde : „ Alfa kursā es sajutos piederīga…” Šī dalībniece arī atzina, ka viņas bērni ir sākuši izrādīt interesi par Dievu, ticību, lūdzot lasīt Bībeles stāstus.

Lai viss izdotos, ir nepieciešamas atsaucīgas sirdis. Patiess un sirsnīgs paldies Cesvaines skolas direktoram Didzim Baunim un par kalpošanu Astrīdai, Dainai, Inai, Ievai, Antrai, Regīnai, Lilitai, Lilijai, Agnetai, Maijai, Lūcijai, kā arī visiem, kas bija par mums lūgšanās!